การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

File Size: 404.5 KB

Extrusion Coating (การเคลือบ)

Extrusion Coating การเคลือบโดยขบวนการอัดรีด เป็นกระบวน การเคลือบพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติก ลงบนแผ่นซัพสเตท เช่นผ้าทอ,กระดาษ, แผ่นฟอยล์ อะลูมิเนียม, ฟิล์มบีโอพีพี เป็นต้น เรซิ่นที่ใช้กันมากที่สุด คือ โพลิโอเลฟินท์ เช่น พีพี, แอดีพีอี

File Size: 4,098.6 KB

EPS (Expandable Polystyrene)

EPS เป็นพลาสติกพองตัวที่ใช้ในการผลิตโฟม โดยมีเพนเทนซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเป็นสารพองตัว การขยายตัวเกิดจากก๊าซเพนเทนที่อยู่ในเม็ด EPS ขยายภายใต้การกระทำของความร้อน นำไปใช้เป็นไอน้ําทําให้สามารถขยายตัวถึง 30-50 เท่าขึ้นอยู่กับการใช้งาน

File Size: 655.0 KB

Blow Film Extrustion

Blown film extrusion การเป่าฟิล์มเป็นเทคโนโลยีในการผลิตฟิล์มพลาสติกท่ีใช้กันทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โดยทั่วไปการเป่าฟิล์มจะเป็นการเป่าขึ้นในแนวตั้ง แต่ปัจจุบันการเป่าตามแนวนอนและเป่าลงในแนวดิ่งก็มีทำกันทั่วไป กระบวนการเป่าฟิล์มเก่ียวกับการ extrude โพลิเมอร์เหลวผ่าน die ทรงกลม เพื่อให้ได้ลูกโป่งฟิล์มทรงกระบอกตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการ แล้วจึงทำการพับลูกโป่งฟิล์มให้เป็นแผ่นหรือนำไปตัดเป็นถุงต่อไป