เกี่ยวกับเรา

POLIMAXX เชื่อเรื่องการอยู่ร่วมกับโลกอย่างสมดุล สิ่งของเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีประโยชน์อย่างหนึ่ง ก็อาจจะสร้างผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆ เช่นกัน เราจึงสรรค์สร้าง Polymer ที่มีคุณภาพชนิดต่างๆให้มีคุณสมบัติที่ดียิ่งๆขึ้นไป เพื่อส่งเสริมการผลิต การใช้งาน และการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อสร้างคุณค่าที่ดีต่อคู่ค้า ผู้บริโภค และโลกของเราทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
https://polimaxx.irpc.co.th/wp-content/uploads/2022/10/aboutus-scaled.jpg

สรรค์สร้างสิ่งที่ใช่กับชีวิต

เราเชื่อว่านวัตกรรมที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สิ่งต่าง ๆ ดีขึ้นในทุกวัน เราจึงมุ่งมั่นในการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาปิโตรเคมีภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในวันนี้ และอนาคตที่กำลังจะเปลี่ยนไปไม่รู้จบ ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์แบ่งตามมาตรฐานคุณสมบัติการใช้งาน

https://polimaxx.irpc.co.th/wp-content/uploads/2022/10/ceo.png
https://polimaxx.irpc.co.th/wp-content/uploads/2022/08/Vector-17.png

“นวัตกรรมที่ดีสร้างสิ่งที่ดีกว่าให้กับทุกคน ไปพร้อมกับการที่ยังคงต้องรักษาสมดุลในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เราก็จะดำเนินการต่อไปด้วยความยั่งยืน”

เกี่ยวกับ POLIMAXX

POLIMAXX คือ แบรนด์สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจร ได้แก่ HDPE, PP, ABS, SAN/AS, EPS, PS, Polyol, Acetylene Black, ผลิตภัณฑ์เคมี และสารเติมแต่งอื่น ๆ จนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นเวลามากกว่า 30 ปีที่ ไออาร์พีซี ทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ท่ามกลางความหลากหลายและความพิเศษเฉพาะของผลิตภัณฑ์ของเรา ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และปิโตรเคมีทั้งหมดจะอยู่ภายใต้แบรนด์ “POLIMAXX” เช่นเดียวกัน ดังนั้นเราจึงมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อริเริ่มการตลาดแบบไฮบริดโดยเน้นที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการครบวงจรที่ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์ของลูกค้า เราสรรค์สร้าง POLIMAXX ด้วยความตั้งใจที่ว่า “เราจึงมุ่งมั่นในการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาปิโตรเคมีภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในวันนี้ และอนาคตที่กำลังจะเปลี่ยนไปไม่รู้จบ”

https://polimaxx.irpc.co.th/wp-content/uploads/2022/10/about-2.png

วิสัยทัศน์
สรรค์สร้างสิ่งที่ใช่กับชีวิต

https://polimaxx.irpc.co.th/wp-content/uploads/2022/10/aboutus_2.jpg
https://polimaxx.irpc.co.th/wp-content/uploads/2022/10/aboutus_3.jpg

Strategy

POLIMAXX มุ่งเน้นการก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ทั้งในด้านของสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการผลิตที่เปลี่ยนไป
ด้วยการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

Our TeamPOLIMAXX Management

https://polimaxx.irpc.co.th/wp-content/uploads/2022/08/Rectangle-670.png
วนิดา อุทัยสมนภา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
พาณิชยกิจและการตลาด

https://polimaxx.irpc.co.th/wp-content/uploads/2023/01/Miss-Voravan-Chaimuang-1.jpg
วรวรรณ ใจเมือง

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
ธุรกิจปิโตรเคมี

https://polimaxx.irpc.co.th/wp-content/uploads/2023/01/Miss-Promporn-Sinsoke-1-1.jpg
พรหมพร สิ้นโศรก

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
ธุรกิจปิโตรเคมีพิเศษ

https://polimaxx.irpc.co.th/wp-content/uploads/2023/02/p-koi2.jpg
พรกมล เปลี่ยนเป้า

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
ตลาดธุรกิจปิโตรเคมี