ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกอย่างเป็นทางการของ
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อสินค้า POLIMAXX

ค้นหา

https://polimaxx.irpc.co.th/wp-content/uploads/2022/09/irpc-logo.png

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ “IRPC“ ได้ก้าวเข้าสู่การแข่งขันในธุรกิจปิโตรเคมีตั้งแต่ ปี 2525 โดยมีการขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ และปรับปรุงกระบวนการการผลิตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ IRPC ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาส่วนผสมผลิตภัณฑ์หรือปรับปรุงสูตรการผลิต รวมถึงสรรสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าปลายทางในอุตสาหกรรมต่างๆ จนได้รับคำกล่าวขานว่า “IRPC เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่มีความครบวงจรรายแรกแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

จากวันนั้นถึงวันนี้ IRPC ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น การขยายกำลังการผลิตเพื่อสนองต่ออุปสงค์ในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ การดำเนินงานด้านการขายและการตลาด การดำเนินธุรกิจร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก ผ่านเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว อีกทั้งยังเสริมสร้างให้เกิดศักยภาพทางการแข่งขันมากยิ่งขึ้น

บริษัท เซ็นจูรี่ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด

บริษัท โซจิทสึ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไทยบำรุงอิมปอร์ตเอ๊กซ์ปอร์ต จำกัด

บริษัท ธนวัฒน์อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต (2001) จำกัด

บริษัท โปร พลาสเคม จำกัด (302064)

บริษัท โปรเรซิน จำกัด

บริษัท พลาสติก้า พี.เอส. จํากัด

บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท โพลิบิส จำกัด

บริษัท เมย์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

บริษัท ยูเนี่ยนทอยส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท เลียกเซ้ง เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท เวิลด์เทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

บริษัท สยาม บี.ยู. อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

บริษัท สยามบราเดอร์ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

บริษัท อัสสสยาม จำกัด

บริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด