News / ข่าวทั่วไป / POLIMAXX แบรนด์เม็ดพลาสติกภายใต้บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาออนไลน์ “ส่องธุรกิจ ฝ่าวิกฤติ โควิดระลอกใหม่”

POLIMAXX แบรนด์เม็ดพลาสติกภายใต้บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาออนไลน์ “ส่องธุรกิจ ฝ่าวิกฤติ โควิดระลอกใหม่”

13 ก.ค. 2564

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา POLIMAXX จัดสัมมนาออนไลน์เจาะลึกทางออกธุรกิจ ใน POLIMAXX WEBINAR 2021 “ส่องธุรกิจ ฝ่าวิกฤต โควิดระลอกใหม่” โดยมี คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร. อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย บรรยายในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจหลังโควิดจะเป็นอย่างไร”  และ อาจารย์ ม.ล.ชัยวัฒน์ ชยางกูร วิทยากรมืออาชีพและผู้ก่อตั้ง CC Knowledge Base Co., Ltd. บรรยายในหัวข้อ “7 ขั้นตอนในการขายอย่างมีประสิทธิภาพ ในยุคโควิด-19” กล่าวปิดงาน โดย คุณวนิดา อุทัยสมนภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

คุณชวลิต ทิพพาวนิช กล่าวว่า ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค New Normal มากขึ้น และปัจจุบันแนวโน้มของโลกเปลี่ยนแปลงไป ทั้งเรื่องของวิธีการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุด (Net Zero Emissions ) เรื่องความเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน (Energy Disruption) และปัญหาสงครามการค้า (Trade war) สุดท้ายเรื่องที่รุนแรงที่สุด คือเรื่องของผลกระทบโควิด-19 ในมิติต่าง ๆ โดยในส่วนของ IRPC มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องความต้องการของลูกค้าปลายทางให้มากที่สุด และให้เข้ากับการใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนและสะดวกสบาย ซึ่ง IRPC ได้พิจารณาเห็นว่าสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในโลกยุคปัจจุบันคือ การเข้าถึงข้อมูลอย่างครบถ้วน นำข้อมูลมาวิเคราะห์และสามารถสังเคราะห์ข้อมูลนั้นประกอบกันขึ้นมาเพื่อประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ ที่สำคัญเมื่อทราบถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและพลวัตของโลกแล้ว เราจะใช้ข้อมูลนั้นทำการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างไร ก็จะเป็นความท้าทายในภาวะปกติใหม่ที่องค์กรทั่วไปจะต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับภาวะต่าง ๆ เหล่านี้ได้

ดร. อมรเทพ จาวะลา กล่าวในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจหลังโควิดจะเป็นอย่างไร” โดยคาดการณ์ว่า อีกไม่เกิน 10 ปี เศรษฐกิจจีนจะเป็นเบอร์ 1 ของโลกแทนสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้การฟื้นตัวของไทย อาจจะเกิดขึ้นในไตรมาส 4 ภาคการผลิตอาจจะฟื้นตัวได้เร็ว โดยปีที่แล้ว มาตรการภาครัฐได้ใช้เม็ดเงินมหาศาลช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ  โดยปีหน้าเศรษฐกิจไทย อาจจะโตถึง 4.3% เพราะการระบาดรอบนี้ไม่ได้กระทบการส่งออก และ ไม่ได้กระทบกับสินค้าเกษตร เพราะปีนี้เยังไม่เกิดปัญหาภัยแล้ง อย่างไรก็ตาม มี 4 ปัจจัยที่เป็น ความหวังในการเร่งให้เศรษฐกิจไทยฟื้นเร็วกว่าที่คาด ได้แก่ 1.Confidence หามีการจัดสรรวัคซีนให้ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องจนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้แล้ว ความเชื่อมั่นจะกลับมาและทำให้ประชาชนกลับมาจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้น 2. Agriculture ยังสามารถประคองผู้ที่ตกงานได้ เพราะราคาสินค้าเกษตรยังดี ปริมาณน้ำมีมากกว่าปี 2563 ที่ผ่านมา 3. Return of tourists ซึ่งไทยต้องเน้นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเป็นหลักก่อน และ Expenditure ซึ่งการใช้จ่ายของรัฐยังเป็นความหวังในการประคองเศรษฐกิจได้ ทั้ง 4 ปัจจัยนี้ จะช่วยฟื้นเศรษฐกิจไทยในปี 2565 ได้

อาจารย์ ม.ล.ชัยวัฒน์ ชยางกูร กล่าวในหัวข้อ “7 ขั้นตอนในการขายอย่างมีประสิทธิภาพ ในยุคโควิด-19” ว่า ปัจจุบันการทำงานในด้านการขายเป็นสิ่งที่หยุดไม่ได้ ไม่ว่าสถานการณ์ในโลกจะเป็นอย่างไร งานขายคือเป้าหมายที่สำคัญ แต่ถ้าไม่มีลูกค้า ไม่มีออร์เดอร์ ก็จะลำบาก ซึ่งในช่วงวิกฤตโควิด-19 ไม่สามารถเข้าหาลูกค้าได้ แต่ยังสามารถทำการขายได้ผ่านทางโทรศัพท์ และถือเป็นการเข้าพบกับลูกค้าอย่างแรกที่สำคัญในการสร้างความประทับใจในการรู้จักกัน ทำความสนิทสนมซึ่งกันและกัน ดำเนินไปสู่การเป็นลูกค้า และเป็นพันธมิตรกันในอนาคต

โดยการจัดสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจแนวโน้มและทิศทางเศรษฐกิจไทย รวมถึงลดอุปสรรคต่าง ๆ ที่เป็นผลกระทบเชิงลบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งกระทบต่อธุรกิจอุตสาหกรรมไทยในหลากหลายมิติ อันมีสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของโควิดระลอกที่ 3

POLIMAXX ขอเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนและเตรียมพร้อมในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน เพื่อการก้าวไปข้างหน้าของธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคง ภายหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย

Your Cart