การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

EPS (Expandable Polystyrene)

EPS เป็นพลาสติกพองตัวที่ใช้ในการผลิตโฟม โดยมีเพนเทนซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเป็นสารพองตัว การขยายตัวเกิดจากก๊าซเพนเทนที่อยู่ในเม็ด EPS ขยายภายใต้การกระทำของความร้อน นำไปใช้เป็นไอน้ําทําให้สามารถขยายตัวถึง 30-50 เท่าขึ้นอยู่กับการใช้งาน

Download PDF

Extrusion Coating (การเคลือบ)

Extrusion Coating การเคลือบโดยขบวนการอัดรีด เป็นกระบวน การเคลือบพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติก ลงบนแผ่นซัพสเตท เช่นผ้าทอ,กระดาษ, แผ่นฟอยล์ อะลูมิเนียม, ฟิล์มบีโอพีพี เป็นต้น เรซิ่นที่ใช้กันมากที่สุด คือ โพลิโอเลฟินท์ เช่น พีพี, แอดีพีอี

Download PDF

Blown Film Extrusion (การเป่า)

Blown film extrusion การเป่าฟิล์มเป็นเทคโนโลยีในการผลิตฟิล์มพลาสติกท่ีใช้กันทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โดยทั่วไปการเป่าฟิล์มจะเป็นการเป่าขึ้นในแนวตั้ง แต่ปัจจุบันการเป่าตามแนวนอนและเป่าลงในแนวดิ่งก็มีทำกันทั่วไป กระบวนการเป่าฟิล์มเก่ียวกับการ extrude โพลิเมอร์เหลวผ่าน die ทรงกลม เพื่อให้ได้ลูกโป่งฟิล์มทรงกระบอกตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการ แล้วจึงทำการพับลูกโป่งฟิล์มให้เป็นแผ่นหรือนำไปตัดเป็นถุงต่อไป

Download PDF
Your Cart