GREEN ABS

GREEN ABS ผลิตภัณฑ์ที่แปรจินตนาการเป็นนวัตกรรมแห่งการสร้างสรรค์ อันเกิดจากการค้นคว้าวิจัยของฝ่ายวิจัยและพัฒนาของไออาร์พีซี ภายใต้แนวความคิดในการพัฒนาธุรกิจควบคู่กันความห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยนับเป็นผู้ผลิตรายแรกในโลก ที่ได้มีการนำเอายางธรรมชาติมาทดแทนการใช้ยางสังเคราะห์ในการผลิตเม็ดพลาสติก ABS ซึ่งนวัตกรรมนี้สามารถนำไปเป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกร และลดการนำเข้า อีกทั้งยังเป็นไปตามโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้วย

ค้นหาโดย:
วิธีการขึ้นรูป
กลุ่มสินค้า
GREEN ABS
MI D 1238 200°C, 10kg (g/10min)
NI D256 1/4

มีข้อสงสัย สอบถามพวกเราได้ทันที
เรายินดีช่วยเหลือคุณ

— POLIMAXX Team

สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Your Cart