Additives

Polymer Additive เป็นสารเติมแต่งหรือผงเคมี ที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติการทนต่อแรงกระแทก และการทนความร้อน ให้แก่เม็ดพลาสติกหลากหลายชนิด

Anti-Bacterial

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ IRPC ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับนาโน มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโต และกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปใช้เป็นสารเติมแต่ง (Additive) ในเม็ดพลาสติกหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น ABS PS หรือ PP เพื่อเพิ่มคุณสมบัติด้านการยับยั้งและกำจัดเชื้อแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์โดย ไม่ส่งผลต่อคุณสมบัติเดิมของเม็ดพลาสติก

Anti-Dripping

Anti-dripping Additive สารเติมแต่งสำหรับโพลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการหยดตัวของโพลิเมอร์เมื่อติดไฟ ที่ทาง IRPC พัฒนาขึ้นด้วยนาโนเทคโนโลยี ทำให้สามารถกระจายตัวได้ดี ในโพลิเมอร์ อีกทั้งยังสามารถจัดเก็บได้ที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในด้านของการเก็บรักษา และการจัดส่งผลิตภัณฑ์ เหมาะสำหรับการเติมในโพลิเมอร์หลากหลายชนิด

มีข้อสงสัย สอบถามพวกเราได้ทันที
เรายินดีช่วยเหลือคุณ

— POLIMAXX Team

สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Your Cart