Blow Film

การเป่าฟิล์มเป็นเทคโนโลยีในการผลิตฟิล์มพลาสติกที่ใช้กันทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

โดยทั่วไปการเป่าฟิล์มจะเป็นการเป่าขึ้นในแนวตั้ง แต่ปัจจุบันการเป่าตามแนวนอนและเป่าลงในแนวดิ่งก็มีทำ กันทั่วไป

กระบวนการเป่าฟิล์มเกี่ยวกับการ extrude โพลิเมอร์เหลวผ่าน die ทรงกลม เพื่อให้ได้ลูกโป่งฟิล์มทรงกระบอกตามขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการ แล้วจึงทำ การพับลูกโป่งฟิล์มให้เป็นแผ่นหรือนำ ไปตัดเป็นถุงต่อไป

มีข้อสงสัย สอบถามพวกเราได้ทันที
เรายินดีช่วยเหลือคุณ

— POLIMAXX Team

สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Your Cart