News / ข่าวทั่วไป / IRPC Exclusive Plant Visit “กินลม ชมPlant 2019”

IRPC Exclusive Plant Visit “กินลม ชมPlant 2019”

01 มี.ค. 2562

กินลม ชมPlant 2019

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “กินลม ชมPlant” เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยปีนี้จัดขึ้นที่จังหวัดระยองเพื่อพาตัวแทนจำหน่ายในประเทศชมศักยภาพของโรงงานผลิตปิโตรเคมี, ชม PPC Plant และ Application Laboratory Center พร้อมทั้งร่วมงานเลี้ยงขอบคุณตัวแทนจำหน่ายในประเทศกับผู้บริหารของ IRPC อย่างใกล้ชิด และร่วมกิจกรรม ณ ร้านอาหารบ้านไร่สายลม จังหวัดระยอง