News / ข่าวทั่วไป / IRPC ร่วมสู้วิกฤต COVID-19

IRPC ร่วมสู้วิกฤต COVID-19

03 เม.ย. 2563

IRPC ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สนับสนุนผ้าสปันบอนด์ สำหรับทำอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP POLIMAXX ให้กับโรงพยาบาล วชิรพยาบาล จำนวน 20,000 เมตร

 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) มอบผ้า spunbond ให้กับ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยมี รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ ผศ.นพ.มนูธรรม มานวธงชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการตัดชุด PPE (Personnel Protective Equipment) หรืออุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคล สําหรับบุคลากรทางการแพทย์ ได้ใช้งานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อป้องกันทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ จากการติดเชื้อระหว่างการรักษาผู้ป่วย

ผ้า Spunbond ที่ IRPC มอบให้ เป็นผ้าขนาดน้ําหนัก 45 กรัมต่อตารางเมตร ขนาดหน้ากว้าง 2.1 เมตร จํานวน 40 ม้วน รวมความยาว 20,000 เมตร (ม้วนละ 500 เมตร) เพื่อใช้ในการตัดชุด PPE จะสามารถผลิตเป็นชุด PPE ได้จํานวนถึง 10,000 ชุด ด้วยคุณสมบัตของผ้าที่มี ความยืดหยุ่น แข็งแรง ฉีกขาดได้ยาก ที่สําคัญคือไม่ดูดซึมน้ํา ไม่มีฝุ่นละออง ไม่มีสารพิษตกค้างอยู่บนเนื้อผ้า อีกทั้งยังปลอดจากเชื้อแบคทีเรีย มีการค้นคว้าพบว่าเชื้อโรคไม่สามารเติบโตได้ในผ้า spunbond จึงทําให้เป็นที่นิยมในวงการแพทย์และสินค้าสุขอนามัยต่างๆ

 

 

Your Cart