News / ข่าวทั่วไป / IRPC Export Trip “Growing Up Growing Bright Together 2019 @ Koh Lipe”

IRPC Export Trip “Growing Up Growing Bright Together 2019 @ Koh Lipe”

09 เม.ย. 2562

Growing Up Growing Bright Together 2019

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนา “ IRPC Growing up Glowing Bright together ” จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 18 – 21 มีนาคม 2562 สำหรับลูกค้า และ Trader จากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก โดยปีนี้จัดขึ้นที่ จังหวัดสตูล เพื่อให้ข้อมูลตลาดล่าสุดและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของ IRPC และ เพื่อร่วมกิจกรรม CSR โดยการทำทุ่นไข่ปลาป้องกันแนวปะการัง และปลูกปะการังด้วยวิธีธรรมชาติ ร่วมกับ Reef Guardian Thailand (ผู้พิทักษ์ปะการัง ประเทศไทย) ณ เกาะบุโหลน จ. สตูล การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจร่วมกัน กระชับสายสัมพันธ์อันดี และขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ เสมอมา

Your Cart