ติดต่อเรา

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ธุรกิจปิโตรเคมี
  • 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  • 0-2765-7000, 0-2765-7777
  • 0-2765-7501-7
  • polimaxx@irpc.co.th
  • 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

  • 0-3861-1333, 0-3861-3571-80
  • 0-3861-2813
  • polimaxx@irpc.co.th
Loading...
Your Cart